VEKE38 #2022DAGFORDAG

Fotografia denne veka ber preg av at det er haust. Haustfargar, gjess på veg sørover og vedarbeid. 268 foto er publisert i #2022dagfordag – kun 96 igjen!

Dag 262 (19.9.) Ved Hyttelva, Røros.
Dag 263 (20.9.) Kortnebbgåsa flyg mot sør.
Dag 264 (21.9.) Kveldslyset på Sextus i går kveld.
Dag 265 (22.9.) Morgenflyet i dag – Widerøes Dash 8 – klar for avgang til Gardermoen.
Dag 266 (23.9.) Bjørkeved til vinteren 23/24 er kjørt fram. Nå gjenstår kapping og kløving.
Dag 267 (24.9.) Ei bjørk i haustfargar. ( Foto sett saman i kameraet av 10 nesten identiske foto.)
Dag 268 (25.9.) Fiolkjuke – liten unnseelig kjuke (sopp) som veks på døde bartre. (Fokusstacking – Bildet er satt saman av ca 70 enkeltfoto i eit dertil egna program – Helicon Focus)

VEKE37#2022DAGFORDAG

Då var veke 36 unnagjort i Instagramprosjektet mitt. Fotografia denne veka er blitt til litt i forbifarten med unntak av turen til Sextus. Det blei ein litt regnfullt kveld der, men fotografia som blei lagt ut for dag 256 og dag 257 er eg nøgd med. Dei syner forfallet og nedbrytinga av taubanestasjonen. Det gamle uttrykket «ligge for fefot» passer godt på situasjonen her. Fotomotiva er mange på Sextus men dei krev litt tid.

Dag 255 (12.9.) Røroskyr på beite i verdensarven Røros.
Dag 256 (13.9.) Forfall – Taubanestasjonen på Sextus eller Christianus Sextus. Gruva blei åpnet i 1735 og drevet i flere perioder fram til 1940.
Dag 257 (14.9.) Bordkledningen på taubanestasjonen på Sextus.
Dag 258 (15.9.) Soppsporer – avtrykk av en sopp
Dag 259 (16.9.) Skårhåmmårdalen ved Røros begynner å få høstfarger.
Dag 260 (17.9.) Bekken er ein fasinerande lekeplass.
Dag 261 (18.9) Ørekyte – einaste fiskeslag i Skårhåmmårdalen.

VEKE 36 #2022DAGFORDAG

Ei fotoveke med litt av kvart – noko tilfeldig og noko planlagt men mest tilfeldig. Første fotoet blei til etter at eg ikkje fann kuflokken på fellesbeitet på Floan utom Røros. Men «lyssettinga» på Glomma var ingen dårleg erstatning. Dagen etter fant eg ut kor kuflokken gjekk og det blei eit foto av det. Onsdagens foto blei til etter ei hard frostnatt. Eg var ute på leit etter «frosne» humler utan hell, og då blei det grasstjerneblomen – ein liten unnselig men vakker blomst om du tar deg tid til å stoppe opp og sjå. Telttur til Røsjøen øverst i Rødalen blei til to foto – teltet ved sjøen og frå ein snartur til Rødalsgruva.

Det har blitt 254 foto til nå i Instagramprosjektet #2022DAGFORDAG, og eg tar til å sjå ein ende. «Bare» 110 foto att.

Dag 248 (5.9.) Glåma var fint lyssatt i kveld.
Dag 249 (6.9.) Trivelig med dyr på beite. Litt av kuflokken på Floan fellesseter, Røros.
Dag 250 (7.9.) Grasstjerneblom pynta av nattefrosten – minus 4 i natt. Fotostack i kamera.
(Fotostack – fotografiet er sett saman av 15 foto med ulik skarphet. På det viset blir eit større område skarpt.)
Dag 251 (8.9.) Stigerboligen på Storwartz, Røros etter solnedgang.
ICM-teknikk (kamerabevegelse under eksponering) + redigering i Lightroom.
Dag 252 (9.9.) Teltnatt ved Røsjøen, Røros sammen med barnebarn Emil.
(Kald natt med minus 5 grader. )
Dag 253 (10.9.) Fra Røsjøgruva i Nordgruvefeltet, Rødalen i Røros. Drift fra 1930 til 1945
Dag 254 (11.9.) «Winter is coming»

VEKE35#2022DAGFORDAG

Litt av kvart denne veka – motiva har stort sett kome av seg sjøl utan noko vidare planlegging.

Dag 241 (29.8.) Sopp fra hagen. Inspirasjon fra foto av Bente Klevenberg.
Dag 242 (30.8.) Fjellvåk i nyslått eng.
Dag 243 (31.8.)Sommerfuglen admiral (Vanessa atalanta) tar en kort spisepause på en tagetes før ferden fortsetter sørover mot overvintringsområdene ved Middelhavet
Dag 244 (1.9.) Trafikkdrept lemen. En god del lemen å se i Rørostraktene nå.
Dag 245 (2.9.) Fiber – ny infrastruktur skal på plass før vinteren.
Dag 246 (3.8.) Morgenstund på Storwartz. Alltid et motiv og fint lys her. Foto bearbeida i Adobe Lightroom.
Dag 247 ( 4.9.) Soppkurs på Glåmos regi av Sopp og nyttevekstforeningen. Soppens dag i dag.