2020 VEKE 1

Fargespel

Sist i 2019 var eg på ein tur til Sandodden ved Synnervika nord i Femunden for å se på om isen hadde lagt seg (og fotografere – se blogg veke 52 2019)

Det må ha vore «vindåt» før isen la seg på denne delen av Femunden. Stranda utover mot Sandodden er glasert med is. Vatn, luft, vind og kuldegrader har laga ein uendelighet av istappar, spennande mønster og former langs stranda.

Is og luft

Denne strandstrekningen var eit eldorado for ein fotograf som har glede av dei små detaljane og er utstyrt med ei makrolinse slik at opplevinga kan vidareformidlas. Nikon D850 + Nikon 105 mm Macro+ 1,4x telekonverter + etterbehandling samt fokusstacking.

I etterbehandlinga har eg lagt vekt på å framheve strukturane i isen. Dette er i utgangspunktet nokså fargefattige objekt som grensar opp mot svart/kvitt- spesielt når sola er over eit tjukt skydekke.

Fokusstacking av 50 foto inne i ei miniatyr «isgrotte»
Struktur i is. Når vatn frys danner det seg ofte eit rutenett på overlaten.
Eit bjørkefrø mellombels lagra i isen
Inn i isen…
«I berget det blå» – Utsnitt bearbeida i Lightroom kor blåfargen er lagt til
Det store i det lille
Linjer i is
Former i is
Nettverk